Hiển thị tất cả 12 kết quả

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

TEMPURA SHRIMP BALL

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

PRE-FRIED TEMPURA SHRIMP

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

POTATO COVERED SHRIMP

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

POTATO COVERED PANGASIUS

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

PANGASIUS SPRING ROLL

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

PANGASIUS FISH BALL

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED SQUID

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED PTO SHRIMP

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED PANGASIUS FINGERS

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED PANGASIUS CUBE

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED PANGASIUS BURGER

SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

BREADED BUTTERFLY SHRIMP

viVietnamese
+84 916 599 336