White Guava

Contact us

Vỏ xanh, ruột trắng, đỏ
Mùi vị: Chua và Ngọt

Category:
en_USEnglish
+84 916 599 336